Meer dan 105.000 kinderen in Oekraïne moeten opgroeien zonder ouderlijke zorg. Veel van hen zijn achtergelaten in ziekenhuizen of kindertehuizen vanwege diepe armoede, alcohol en drugsverslavingen, geweld en medische problemen. Deze kinderen verdienen zoveel meer dan wat de jeugdzorg in Oekraïne op dit moment te bieden heeft. Achter de muren van gesloten instituten raken ze beschadigd voor de rest van hun leven. Hechtingsproblemen, ontwikkelingsachterstanden en gedragsproblemen zijn directe gevolgen van het ontbreken van individuele aandacht en liefde.

 

Vooral kinderen met een special need hebben het extra moeilijk in grote instituten. Deze kinderen hebben een lichamelijke strijd te leveren tegen bijvoorbeeld hartaandoeningen, neurologische aandoeningen of stofwisselingsziekten, maar hebben door het missen van hun ouders tegelijkertijd nog een andere strijd te voeren: de strijd tegen eenzaamheid en alle lichamelijke en emotionele gevolgen van stress door op jonge leeftijd alleen te zijn. Juist deze kinderen hebben extra begeleiding en liefde nodig, maar in plaats daarvan moeten ze het vaak doen met minimale zorg om te overleven. Ze krijgen geen mogelijkheid om zich te ontwikkelen en echt te laten zien wie ze zijn.

Samen met Shade for Children zie ik de noodzaak om nu in te grijpen en verandering te brengen voor deze kinderen. Met Blossom Cottage willen we hoop brengen en een verandering brengen in het lot van kwetsbare kinderen en toekomstige generaties.
Shade for Children heeft 2,2 hectare grond gekocht in het westen van Oekraine. Vergunningen zijn verleend voor het bouwen van een kleine gemeenschap waar kinderen, adoptie ouders en pleegouders elkaar ontmoeten en tot hun recht mogen komen. De eerste stap voor deze visie is de bouw van één klein groepshuis. Een klein groepshuis is één van de alternatieve vormen van opvang van kinderen die mogelijk is in Oekraïne. Deze vorm is speciaal bedoeld voor kinderen met een special need, hun broertjes en zusjes en kinderen uit grote families. Op dit moment zijn grote staatsinstituten het enige alternatief voor kinderen met een special need die niet bij hun ouders op kunnen groeien.

In een klein groepshuis kunnen 8-10 kinderen wonen. Doordat het een particulier project is, kunnen we als Shade for Children zelf al het personeel aannemen en trainen en daardoor werken aan een liefdevolle en veilige opvoeding. Veel kinderen die nu leven in een staatskindertehuis, krijgen geen individuele zorg en daardoor niet de mogelijkheid zich te ontwikkelen. In Blossom Cottage willen we hen de optimale (medische) zorg en sociale en emotionele begeleiding geven. We weten dat God deze kinderen heeft gemaakt met hun eigen gaven en talenten en we willen hen de mogelijkheid geven dit tot uiting te laten komen. Ook is bekend dat als kinderen de kans krijgen te laten zien wie ze zijn, bijvoorbeeld alleen al doordat ze juist gediagnosticeerd worden en behandeld, de kans op adoptie aanzienlijk stijgt. Uiteindelijk hoort elk kind in een familie en willen we door Blossom Cottage zoveel mogelijk kinderen hier een kans op geven.

Voor meer informatie mailen we u graag het volledige projectplan. Neem contact op via marianneinoekraine@gmail.com

Hoe kunt u helpen?

Om Blossom Cottage mogelijk te maken, hebben we uw steun nodig! Het totaal bedrag wat nodig is voor de bouw van één klein groepshuis, één gastenwoning en een busje is 365 000 euro. Helpt u mee?

Manieren waarop u kunt helpen: 

  • Bid voor ons team, de kinderen en de supporters
  • Doneer!
  • Organiseer een fundraise actie in jouw omgeving
  • Volg ons op instagram en facebook en deel de berichten
  • Vertel vrienden, familie en kennissen over Blossom Cottage
  • Breng ons in contact met bedrijven, organisaties of kerken waar we over Blossom Cottage mogen vertellen