Uw steun

Het werk in Oekraine kan ik niet alleen en ik geloof ook niet dat het goed is dit alleen te doen. Ik geloof dat we aan elkaar gegeven zijn om samen te werken. Iedereen mag zich op zijn manier inzetten voor deze wereld. Dat kan op zoveel verschillende manieren. Ik geloof dat ik dat op dit moment mag doen door voor de kinderen in Oekraine te zorgen. Natuurlijk heeft niet iedereen daar de mogelijkheid voor of het verlangen om dat te doen. Maar misschien vindt u het wel belangrijk werk en wilt u hier wel op een andere manier aan bijdragen. Daar is zeker behoefte aan!


Gebed

Ik zou het heel fijn vinden als u zou willen bidden voor het werk in het kindertehuis. Dat we iets van Gods liefde mogen door geven aan de kinderen. Dat zij zullen weten dat ze geliefd zijn en gewild door de Vader. Wilt u bidden dat we goed samen mogen werken, ook met het Oekraiense personeel. En wilt u bidden dat wij als Nederlandse medewerkers steeds mogen weten dat God bij ons is en we, ook al zijn we ver weg van vrienden en familie, nooit alleen zullen zijn.
Eén keer in de twee maanden verstuur ik een nieuwsbrief. Hierin noem ik ook elke keer gebeds- en dankpunten.  Ik zou het heel fijn vinden als u deze punten in uw gebed mee zou willen nemen.


Financiële steun

Het werk in Oekraïne is vrijwilligerswerk. Natuurlijk heb ik ook hier wel veel kosten: huisvesting, eten, verzekeringen, verlof naar Nederland. Voor mijn vertrek ben ik dan ook hard aan het werk geweest om geld te sparen voor de tijd dat ik in Oekraïne zou werken. Daarnaast ben ik op zoek naar mensen die het net als ik belangrijk vinden dat dit werk gedaan wordt en hier financieel aan willen bijdragen.
Ik zou u dan ook willen vragen mij maandelijks te sponsoren. Natuurlijk mag u ook eenmalig een bedrag over maken.

Alvast heel hartelijk bedankt!


Ook steunen?

Wilt u maandelijks bijdragen aan de werkzaamheden van Marianne? Vul hieronder uw gegevens in.