Uw steun

Sinds het uitbreken van de oorlog is de situatie in Oekraïne in alle opzichten nog moeilijker geworden dan het vaak al was.  Zo ook in financieel opzicht. Om verder te kunnen ontwikkelen is steun van buitenaf nodig. Voor nieuwe projecten op het gebied van jeugdzorg zijn op dit moment weinig mogelijkheden financieel gezien. 
Wel leeft er, zeker in de jongere generaties, sterk de wil om te veranderen en hun land te verbeteren. Hoe mooi zou het zijn als we vanuit Nederland kunnen helpen om een begin te maken aan die verandering?

Gezinshuis
Voor het opzetten van het gezinshuis worden zowel in Oekraïne als in Nederland donateurs gezocht. Uw hulp is onmisbaar om het verschil te maken voor kinderen met een special need. Voor de aankoop van een huis en de verbouwing hiervan is 250 000 euro nodig. Door aanbod van steun vanuit verschillende hoeken zijn we al een eind op weg, maar er is ook nog heel veel nodig. Wilt u helpen om deze kwetsbare kinderen de zorg te kunnen geven die ze nodig hebben om tot bloei te komen? En daarmee niet alleen hun leven veranderen, maar ook hun omgeving en hopelijk uiteindelijk zelfs verschil maken in het hele jeugdzorgsysteem? Maak dan uw gift over naar: 

NL11 INGB 0003 4973 51

t.n.v. Samenwerkingsgemeente het Lichtbaken 

o.v.v. Gezinshuis Oekraïne

Persoonlijke giften
Het werk in Oekraïne is vrijwilligerswerk. Natuurlijk heb ik ook hier wel veel kosten: huisvesting, eten, verzekeringen, verlof naar Nederland. . Daarom ben ik afhankelijk van mensen die het net als ik belangrijk vinden dat dit werk gedaan wordt en hier financieel aan willen bijdragen.
Ik zou u dan ook willen vragen mij maandelijks te sponsoren. Natuurlijk mag u ook eenmalig een bedrag over maken. Dit kan naar: 

NL11 INGB 0003 4973 51 t.n.v. Samenwerkingsgemeente het Lichtbaken o.v.v. Oekraïne, M. Janse

óf NL70 RABO 0157 5187 44 t.n.v. Stichting Kimon o.v.v. Marianne Janse

 

ANBI Status: 

Zowel Stichting Kimon als de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt is door de Belastingdienst aangewezen als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI). Dit houdt in dat uw giften zijn vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Een gift is fiscaal aftrekbaar. Het voordeel van schenken aan ANBI’s is dat de gift geheel of gedeeltelijk in aftrek gebracht kan worden op het belastbaar inkomen.