Uw steun


Om Blossom Cottage mogelijk te maken, hebben we uw steun nodig! Het totaal bedrag wat nodig is voor de bouw van één klein groepshuis, één gastenwoning en een busje is 365 000 euro. Wilt u deel zijn van een project waar kwetsbare kinderen de mogelijkheid krijgen om tot bloei te komen? En daarmee niet alleen hun leven veranderen, maar ook hun omgeving en uiteindelijk zelfs verschil maken in het hele jeugdzorgsysteem? Maak dan vandaag nog uw gift over voor Blossom Cottage: 

  NL11 INGB 0003 4973 51 

  t.n.v. Samenwerkingsgemeente het Lichtbaken
   
  o.v.v. Blossom Cottage

  De giften voor de bouw van Blossom Cottage worden verzameld op de diaconale rekening van samenwerkingsgemeente " Het Lichtbaken". Het Lichtbaken steunt al vanaf het begin het werk van Marianne in Oekraine. Zodra de bouw van start zal gaan zullen de bedragen in fases naar Shade for Children in Oekraine overgemaakt worden. 


  Persoonlijke giften

  Het werk in Oekraïne is vrijwilligerswerk. Natuurlijk heb ik ook hier wel veel kosten: huisvesting, eten, verzekeringen, verlof naar Nederland.  Daarom ben ik afhankelijk van mensen die het net als ik belangrijk vinden dat dit werk gedaan wordt en hier financieel aan willen bijdragen.
  Ik zou u dan ook willen vragen mij maandelijks te sponsoren. Natuurlijk mag u ook eenmalig een bedrag over maken. Dit kan naar: 

  NL70 RABO 0157 5187 44 t.n.v. Stichting Kimon o.v.v. Marianne Janse


  ANBI Status: 

  Zowel Stichting Kimon als Samenwerkingsgemeente het Lichtbaken  is door de Belastingdienst aangewezen als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI). Dit houdt in dat uw giften zijn vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Een gift is fiscaal aftrekbaar. Het voordeel van schenken aan ANBI’s is dat de gift geheel of gedeeltelijk in aftrek gebracht kan worden op het belastbaar inkomen.