Werkzaamheden


Het doel van ons werk is om een relatie op te bouwen met kinderen in kindertehuizen, zodat ze een stabiele factor in hun verder zo onvoorspelbare leventje hebben. Kinderen hebben iemand nodig met wie ze een hechtingsrelatie aan kunnen gaan. Uiteindelijk zou elk kind in een gezin op moeten groeien, maar zolang dat (nog) niet kan, willen wij er voor hen zijn om in hun moeilijke bestaan wat lichtpuntjes te geven. We wil hen leren kennen zodat we weten wat hun talenten zijn, waar ze van genieten en waarin ze geholpen moeten worden. Op die manier kunnen we hen stimuleren in hun ontwikkeling en voor hen opkomen als het nodig is. Ook proberen we waar het nodig is, en waar het mogelijk is, medische hulp te geven. 

Momenteel breng ik het grootste gedeelte van mijn tijd door in een staatskindertehuis voor kinderen van 0-7 jaar. Ik werk daar zowel met kinderen met een handicap als met gezonde kinderen. Veel kinderen met een handicap liggen een groot deel van de dag in hun bed of in de box. Ik geloof dat ze tot veel meer in staat zouden zijn als ze geliefd en gestimuleerd zouden worden. Verder werk ik met een vast groepje gezonde kinderen, ook zij hebben het zo nodig om te horen hoe geliefd ze zijn en om een karakter te vormen waarin ze niet hoeven te vechten voor aandacht en overleven. 
Naast dit kindertehuis bezoek ik nog twee kindertehuizen. In het ene tehuis geef ik samen met een andere vrijwilliger les in gebarentaal aan een doof meisje en een meisje dat niet kan praten. In het andere kindertehuis bezoek ik een gehandicapt jongentje die ik al lange tijd ken en probeer hem een leuke tijd te geven door hem even uit bed te halen en met hem te spelen of wandelen. 

De taken die we als team van vrijwilligers hebben in de verschillende kindertehuizen: 

Liefdevolle aandacht geven
We willen knuffelen met de kinderen, met ze spelen, naar ze luisteren en met hen praten en lachen.
Hoop geven
Door met en voor de kinderen te bidden, met hen te zingen en boekjes te lezen willen we hen laten zien wie Jezus is. We hopen en bidden dat de kinderen mogen ontdekken dat Hij van hen houdt, altijd met hen mee gaat en hen een hoopvolle toekomst geeft.
Opkomen voor de kinderen
We willen betrokken zijn bij de kinderen en proberen in te zien wat de kinderen nodig hebben, ook op bijvoorbeeld medisch gebied. We willen dit bespreekbaar maken en zo op komen voor de noden en behoefte van de kinderen.
Sterker worden
Door oefeningen met de kinderen te doen helpen we hen fysiek sterker te worden. We willen hen stimuleren in hun ontwikkeling door te oefenen met bijvoorbeeld zitten, lopen en zelf eten. Ook willen we (financieel) helpen als er medische zorg nodig is. Door contact met therapeuten, medici of pedagogen in Nederland hopen we waar nodig een doelgericht plan voor het kind op te stellen en hem/haar zo te helpen zich verder te ontwikkelen.

Voorbeeld zijn
In onze omgang met de kinderen hopen we een voorbeeld te zijn voor het vaste personeel in het kindertehuis. We hopen dat ook zij inzien hoe waardevol ieder kind is en dat zij ook in hun omgang met de kinderen dit laten zien. We hopen daarmee de omstandigheden in het kindertehuis en de persoonlijke aandacht die ieder kind ontvangt te verbeteren.

Foto: Lotte Aerssens