Shade for Children is een kleine, christelijke organisatie in Transkarpatië die zich al jaren inzet voor kinderen die opgroeien zonder ouderlijke zorg. Shade for Children heeft als doel dat er in heel Transkarpatië geen kinderen meer zonder familie hoeven op te groeien. Hun missie is om kerken en organisaties te verenigen en samen kwetsbare kinderen te omringen. Dit doen ze door regelmatige bezoeken aan kindertehuizen, door zomerkampen te organiseren voor kinderen uit moeilijke omstandigheden en een groot netwerk te onderhouden met zowel adoptie- en pleegouders als overheidsinstanties.

Shade for Children is opgericht door Clinton en Lena White. Clinton komt uit de VS, maar woont en werkt in Oekraïne sinds 2012. Lena komt uit Oekraïne en heeft veel contacten met verschillende overheidsinstanties, waardoor ze kan bemiddelen voor kinderen uit kindertehuizen.Allina Robie kwam begin 2022 als Amerikaanse vrijwilliger in Oekraïne werken namens Shade for Children. 
Sinds 2020 verkrijg ik mijn jaarlijkse verblijfsvergunning via Shade for Children zodat ik mijn werk met de kinderen ieder jaar weer kan blijven doen. Mijn werk in het kindertehuis sluit naadloos aan bij de missie van Shade for Children.  In het najaar van 2023 werd een begin gemaakt van een intensieve samenwerking, waardoor nieuwe deuren open gingen in mijn zoektocht naar mogelijkheden voor het opzetten van een gezinshuis. Door onze krachten te bundelen werden dromen opeens reële mogelijkheden. Met ieder onze eigen gaven en talenten geloven we dat God ons bij elkaar heeft gebracht om een groot project met zoveel uitdagingen tot een zegen te laten zijn voor zoveel kinderen die nu geen hoop hebben. Ik ben dankbaar dat ik samen met Clinton, Lena en Allina onderdeel mag zijn van het team dat Blossom Cottage een plaats wil maken waar kinderen tot bloei mogen komen.  

Lees meer over Shade for Children op hun website of volg hen op instagram